Druhý život Prodané nevěsty

Stránky 143-148
Citace POSPÍŠIL, Milan. Druhý život Prodané nevěsty. Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2010, 2(1-2), 143-148. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/2-1-2/druhy-zivot-prodane-nevesty
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2010/2/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích




Rozumím