Na výstavu za hudbou a pohádkami

Stránky 176-183
Citace ŠTEFANCOVÁ, Dagmar. Na výstavu za hudbou a pohádkami. Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2018, 10(1-2), 176-183. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/10-1-2/na-vystavu-za-hudbou-a-pohadkami
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2018/10/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím