Recenze

Stránky 184-192
Citace VOJTĚŠKOVÁ, Jana a NIUBO, Marc. Recenze. Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2018, 10(1-2), 184-192. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/10-1-2/recenze
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2018/10/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím