Korespondence Bohuslava Martinů s Josefem Munclingerem a jeho poznámky k režii operního cyklu Hry o Marii ve sbírkách Národního muzea

Stránky 149-175
DOI 10.1515/muscz-2018-0005
Klíčová slova Bohuslav Martinů, Josef Munclinger, The Plays of Mary, correspondence, opera, stage direction, comments on stage direction, Czech music, first half of the 20th century
Citace JIRGLOVÁ, Lucie . Korespondence Bohuslava Martinů s Josefem Munclingerem a jeho poznámky k režii operního cyklu Hry o Marii ve sbírkách Národního muzea. Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2018, 10(1-2), 149-175. DOI: https://doi.org/10.1515/muscz-2018-0005. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/10-1-2/korespondence-bohuslava-martinu-s-josefem-munclingerem-a-jeho-poznamky-k-rezii-operniho-cyklu-hry-o-marii-ve-sbirkach-narodniho-muzea
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2018/10/1-2

The collections of the Theatre Department at the National Museum in Prague contain a set of sources that allow us to see how Bohuslav Martinů participated in preparing productions of his stage works. This is a collection of the composer’s correspondence and comments on stage direction written on the occasion of the first Prague performance of the four-part opera Hry o Marii (The Plays of Mary), H 236 in 1936. The text publishes full transcripts of all of these sources with critical commentary. This involves two letters from Bohuslav Martinů addressed to Josef Munclinger, one letter from the management of the National Theatre in Prague to Bohuslav Martinů, and two lists of the composer’s comments on stage direction.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím