Za Ing. Aristidem Mošanským, CSc. [Ing. Aristid Mošanský, CSc. – obituary]

Stránky 163–166
Citace GAISLER, Jiří. Za Ing. Aristidem Mošanským, CSc. [Ing. Aristid Mošanský, CSc. – obituary]. Lynx, nová série. Praha: Národní muzeum, 2000, 31(1), 163–166. ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/lnsr/31-1/za-ing-aristidem-mosanskym-csc-ing-aristid-mosansky-csc-obituary
Lynx, nová série | 2000/31/1

Ing. Aristid Mošanský (1928–2000) was a renowned Slovak vertebratologist and museologist. Most important of his papers and book chapters concern birds and mammals; he was an excellent illustrator as well. The professional career of A. Mošanský as a mammmalogist is summarized, and a bibliography of his mammalogical publications is attached.

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím