Príspevok k problematike dvoch foriem medveďa hnedého (Ursus arctos L.) v západných Karpatoch [Beitrag zur Problematik zweier Formen des Braunbären (Ursus arctos L.) in den Westkarpaten]

Stránky 25–35
Citace SLÁDEK, Jozef. Príspevok k problematike dvoch foriem medveďa hnedého (Ursus arctos L.) v západných Karpatoch [Beitrag zur Problematik zweier Formen des Braunbären (Ursus arctos L.) in den Westkarpaten]. Lynx, nová série. Praha: Národní muzeum, 1996, 27(1), 25–35. ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/lnsr/27-1/prispevok-k-problematike-dvoch-foriem-medvea-hnedeho-ursus-arctos-l-v-zapadnych-karpatoch-beitrag-zur-problematik-zweier-formen-des-braunbaren-ursus-arctos-l-in-den-westkarpaten
Lynx, nová série | 1996/27/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím