Soupis poznámek o theriofauně biosférické rezervace Křivoklátsko [Notes on the mammal fauna of the Křivoklátsko Biosphere Reserve]

Stránky 37–57
Citace ŠMAHA, Jiří. Soupis poznámek o theriofauně biosférické rezervace Křivoklátsko [Notes on the mammal fauna of the Křivoklátsko Biosphere Reserve]. Lynx, nová série. Praha: Národní muzeum, 1996, 27(1), 37–57. ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/lnsr/27-1/soupis-poznamek-o-theriofaune-biosfericke-rezervace-krivoklatsko-notes-on-the-mammal-fauna-of-the-krivoklatsko-biosphere-reserve
Lynx, nová série | 1996/27/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím