Príspevok k problematike dvoch foriem medveďa hnedého (Ursus arctos L.) v západných Karpatoch [Beitrag zur Problematik zweier Formen des Braunbären (Ursus arctos L.) in den Westkarpaten]

Pages 25–35
Citation SLÁDEK, Jozef. Príspevok k problematike dvoch foriem medveďa hnedého (Ursus arctos L.) v západných Karpatoch [Beitrag zur Problematik zweier Formen des Braunbären (Ursus arctos L.) in den Westkarpaten]. Lynx, new series. Prague: National Museum, 1996, 27(1), 25–35. ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/lns/27-1/prispevok-k-problematike-dvoch-foriem-medvea-hnedeho-ursus-arctos-l-v-zapadnych-karpatoch-beitrag-zur-problematik-zweier-formen-des-braunbaren-ursus-arctos-l-in-den-westkarpaten
Lynx, new series | 1996/27/1Share on Social Networks
Rozumím