Výskyty různých morfologických forem aragonitu v Lounském středohoří

Stránky 76-81
Citace FILIPPI, Michal. Výskyty různých morfologických forem aragonitu v Lounském středohoří. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2001, 9(1), 76-81. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/9-1/vyskyty-ruznych-morfologickych-forem-aragonitu-v-lounskem-stredohori
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2001/9/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím