Výskyty různých morfologických forem aragonitu v Lounském středohoří

Pages 76-81
Citation FILIPPI, Michal. Výskyty různých morfologických forem aragonitu v Lounském středohoří. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2001, 9(1), 76-81. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/9-1/vyskyty-ruznych-morfologickych-forem-aragonitu-v-lounskem-stredohori
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2001/9/1Share on Social Networks
Rozumím