Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu

Stránky 257-261
Citace RENÉ, Miloš. Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2001, 9(1), 257-261. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/9-1/uzavreniny-moldanubickych-pararul-v-dvojslidnych-granitech-moldanubickeho-batolitu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2001/9/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím