Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu

Pages 257-261
Citation RENÉ, Miloš. Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2001, 9(1), 257-261. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/9-1/uzavreniny-moldanubickych-pararul-v-dvojslidnych-granitech-moldanubickeho-batolitu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2001/9/1Share on Social Networks
Rozumím