Recentní bio- a tanatocenózní sedimenty v korytě Vltavy mezi mosty Palackého a Jiráskovým v Praze

Stránky 176-180
Citace FEDIUK, Ferry. Recentní bio- a tanatocenózní sedimenty v korytě Vltavy mezi mosty Palackého a Jiráskovým v Praze. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2001, 9(1), 176-180. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/9-1/recentni-bio-a-tanatocenozni-sedimenty-v-koryte-vltavy-mezi-mosty-palackeho-a-jiraskovym-v-praze
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2001/9/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím