Kyanitový eklogit od Bedenu v Centrálních Rodopech, Bulharsko

Stránky 180-187
Citace FEDIUK, Ferry a FEDIUKOVÁ, Eva. Kyanitový eklogit od Bedenu v Centrálních Rodopech, Bulharsko. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2001, 9(1), 180-187. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/9-1/kyanitovy-eklogit-od-bedenu-v-centralnich-rodopech-bulharsko
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2001/9/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím