Mineralogie žil alpského typu na železorudném ložisku „Ulrichbrücke“ u Rejvízu

Stránky 285-288
Citace ZIMÁK, Jiří a NOVOTNÝ, Pavel. Mineralogie žil alpského typu na železorudném ložisku „Ulrichbrücke“ u Rejvízu. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2001, 9(1), 285-288. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/9-1/mineralogie-zil-alpskeho-typu-na-zelezorudnem-lozisku-ulrichbrucke-u-rejvizu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2001/9/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím