Mineralogie žil alpského typu na železorudném ložisku „Ulrichbrücke“ u Rejvízu

Pages 285-288
Citation ZIMÁK, Jiří a NOVOTNÝ, Pavel. Mineralogie žil alpského typu na železorudném ložisku „Ulrichbrücke“ u Rejvízu. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2001, 9(1), 285-288. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/9-1/mineralogie-zil-alpskeho-typu-na-zelezorudnem-lozisku-ulrichbrucke-u-rejvizu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2001/9/1Share on Social Networks
Rozumím