Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína

Stránky 240-242
Citace NOVOTNÝ, Pavel a ZIMÁK, Jiří. Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2001, 9(1), 240-242. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/9-1/mineralizace-alpskeho-typu-z-rudoltic-u-sobotina
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2001/9/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím