Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína

Pages 240-242
Citation NOVOTNÝ, Pavel a ZIMÁK, Jiří. Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2001, 9(1), 240-242. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/9-1/mineralizace-alpskeho-typu-z-rudoltic-u-sobotina
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2001/9/1Share on Social Networks
Rozumím