Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru

Stránky 232-238
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Sdílejte nás na sociálních sítích
Rozumím