Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru

Stránky 232-238
Citace ŠKÁCHA, Pavel a ŠREIN, Vladimír. Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2000, 8(1), 232-238. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/8-1/vznik-a-vyskyty-valentinitu-a-kermezitu-v-brezohorskem-rudnim-reviru
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím