Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru

Pages 232-238
Citation ŠKÁCHA, Pavel a ŠREIN, Vladimír. Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2000, 8(1), 232-238. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/8-1/vznik-a-vyskyty-valentinitu-a-kermezitu-v-brezohorskem-rudnim-reviru
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Share on Social Networks
Rozumím