Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru

Pages 232-238
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Share on Social Networks
Rozumím