Niklfosfid ze železného meteoritu od Vícenic

Stránky 229-232
Citace SKÁLA, Roman, FRÝDA, Jiří a DRÁBEK, Milan. Niklfosfid ze železného meteoritu od Vícenic. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2000, 8(1), 229-232. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/8-1/niklfosfid-ze-zelezneho-meteoritu-od-vicenic
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím