Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masív

Stránky 256-259
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Sdílejte nás na sociálních sítích
Rozumím