Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic

Pages 241-249
Citation ŠREIN, Vladimír, ŠREINOVÁ, Blanka, LANGROVÁ, Anna a ŠŤASTNÝ, Martin. Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2000, 8(1), 241-249. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/8-1/mineraly-porcelanitu-vrchu-cerovka-u-jicina-a-kuneticke-hory-u-pardubic
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Share on Social Networks
Rozumím