Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masív

Pages 256-259
Citation ZIMÁK, Jiří, NOVOTNÝ, Pavel a POKORNÁ, Dana. Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masív. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2000, 8(1), 256-259. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/8-1/mineralogie-zil-alpskeho-typu-na-lokalite-hutisko-u-vernirovic-sobotinsky-amfibolitovy-masiv
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Share on Social Networks
Rozumím