Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami

Stránky 145-156
Citace LITOCHLEB, Jiří, ŠREIN, Vladimír, JINDRA, Jaroslav, ŠREINOVÁ, Blanka, Jiří, SEJKORA. Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 8, 8(1), 145-156. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/8-1/mineralogie-komplexniho-pb-zn-ni-as-sb-u-ag-hg-zrudneni-z-rimbabske-severozapadni-zily-na-lozisku-bohutin-u-pribrami
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím