Neobvyklá uranová mineralizace v křídových sedimentech od Jetřichovic

Stránky 157-164
Citace SCHARM, Bohdan a SCHARMOVÁ, Marta. Neobvyklá uranová mineralizace v křídových sedimentech od Jetřichovic. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2000, 8(1), 157-164. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/8-1/neobvykla-uranova-mineralizace-v-kridovych-sedimentech-od-jetrichovic
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím