Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami

Pages 145-156
Citation LITOCHLEB, Jiří, ŠREIN, Vladimír, JINDRA, Jaroslav, ŠREINOVÁ, Blanka a SEJKORA, Jiří. Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2000, 8(1), 145-156. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/8-1/mineralogie-komplexniho-pb-zn-ni-as-sb-u-ag-hg-zrudneni-z-rimbabske-severozapadni-zily-na-lozisku-bohutin-u-pribrami
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Share on Social Networks
Rozumím