Přehled mineralogie, geochemie a ložisek platinových kovů

Stránky 132-140
Citace VAVŘÍN, Ivan. Přehled mineralogie, geochemie a ložisek platinových kovů. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 1997, 4(1), 132-140. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/4-1/prehled-mineralogie-geochemie-a-lozisek-platinovych-kovu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1997/4/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím