Studie hornin - artefaktů z lokality Kosoř

Stránky 121-131
Citace ŠREINOVÁ, Blanka, ŠŤASTNÝ, Martin a ŠREIN, Vladimír. Studie hornin - artefaktů z lokality Kosoř. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 1997, 4(1), 121-131. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/4-1/studie-hornin-artefaktu-z-lokality-kosor
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1997/4/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím