Přehled mineralogie, geochemie a ložisek platinových kovů

Pages 132-140
Citation VAVŘÍN, Ivan. Přehled mineralogie, geochemie a ložisek platinových kovů. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 1997, 4(1), 132-140. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/4-1/prehled-mineralogie-geochemie-a-lozisek-platinovych-kovu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1997/4/1Share on Social Networks
Rozumím