Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze - Troji

Stránky 235-236
Citace LITOCHLEB, Jiří a ŠREIN, Vladimír. Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze - Troji. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 1995, 3(1), 235-236. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/3-1/sulfidicka-mineralizace-v-proterozoickych-horninach-v-praze-troji
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1995/3/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím