Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže

Stránky 235
Citace LITOCHLEB, Jiří, NOVÁK, Václav a ŠREIN, Vladimír. Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 1995, 3(1), 235. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/3-1/ilmenit-z-eklogitickych-hornin-od-mrice-u-kremze
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1995/3/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím