Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou

Stránky 237
Citace LITOCHLEB, Jiří, ŠREIN, Vladimír, Pavel, ČERNÝ. Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 3, 3(1), 237. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/3-1/nalez-zelezem-bohateho-sfaleritu-ve-skarnu-na-holem-vrchu-ve-vlastejovicich-u-zruce-nad-sazavou
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1995/3/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím