Metamorfní reakce epidotu v žilách alpského typu na granát-anortitové symplektity: Markovice, kutnohorské krystalinikum

Stránky 224-229
Citace VRÁNA, Stanislav, JANOUŠEK, Vojtěch, LACIOK, Aleš, HALODOVÁ, Patricie a ŽÁK, Lubor. Metamorfní reakce epidotu v žilách alpského typu na granát-anortitové symplektity: Markovice, kutnohorské krystalinikum. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, 24(2), 224-229. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/24-2/metamorfni-reakce-epidotu-v-zilach-alpskeho-typu-na-granat-anortitove-symplektity-markovice-kutnohorske-krystalinikum
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2016/24/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím