Metamorfní reakce epidotu v žilách alpského typu na granát-anortitové symplektity: Markovice, kutnohorské krystalinikum

Pages 224-229
Citation VRÁNA, Stanislav, JANOUŠEK, Vojtěch, LACIOK, Aleš, HALODOVÁ, Patricie a ŽÁK, Lubor. Metamorfní reakce epidotu v žilách alpského typu na granát-anortitové symplektity: Markovice, kutnohorské krystalinikum. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2016, 24(2), 224-229. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/24-2/metamorfni-reakce-epidotu-v-zilach-alpskeho-typu-na-granat-anortitove-symplektity-markovice-kutnohorske-krystalinikum
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2016/24/2

Full Text of the Article

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím