Cínonosné strusky z oblasti vodní nádrže Mariánské Lázně

Stránky 217-223
Citace ŠREIN, Vladimír, ŠREINOVÁ, Blanka, BOHDÁLEK, Petr a BOUŠE, Petr. Cínonosné strusky z oblasti vodní nádrže Mariánské Lázně. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, 24(2), 217-223. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/24-2/cinonosne-strusky-z-oblasti-vodni-nadrze-marianske-lazne
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2016/24/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím