Polohy bohaté almandinem v klastických sedimentech sedlových vrstev (česká část hornoslezské pánve)

Stránky 205-216
Citace JIRÁSEK, Jakub, MATÝSEK, Dalibor, OSOVSKÝ, Michal a SIVEK, Martin. Polohy bohaté almandinem v klastických sedimentech sedlových vrstev (česká část hornoslezské pánve). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, 24(2), 205-216. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/24-2/polohy-bohate-almandinem-v-klastickych-sedimentech-sedlovych-vrstev-ceska-cast-hornoslezske-panve
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2016/24/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím