Výzkum plagioklasů drob barrandienského proterozoika metodou popisných frekvenčních histogramů

Stránky 60-62
Citace LANG, Miloš. Výzkum plagioklasů drob barrandienského proterozoika metodou popisných frekvenčních histogramů. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, 24(1), 60-62. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/24-1/vyzkum-plagioklasu-drob-barrandienskeho-proterozoika-metodou-popisnych-frekvencnich-histogramu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2016/24/1

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím