Výzkum plagioklasů drob barrandienského proterozoika metodou popisných frekvenčních histogramů

Pages 60-62
Citation LANG, Miloš. Výzkum plagioklasů drob barrandienského proterozoika metodou popisných frekvenčních histogramů. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2016, 24(1), 60-62. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/24-1/vyzkum-plagioklasu-drob-barrandienskeho-proterozoika-metodou-popisnych-frekvencnich-histogramu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2016/24/1

Full Text of the Article

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím