Dewindtit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)

Stránky 63-69
Citace SEJKORA, Jiří, PAULIŠ, Petr, TOEGEL, Vlastimil, VRTIŠKA, Luboš a MALÍKOVÁ, Radana. Dewindtit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, 24(1), 63-69. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/24-1/dewindtit-z-uranoveho-loziska-zalesi-u-javornika-v-rychlebskych-horach-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2016/24/1

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím