Uranová supergenní mineralizace s fosfuranylitem z Abertam, Krušné hory (Česká republika)

Stránky 46-55
Citace PAULIŠ, Petr, SEJKORA, Jiří, URBAN, Michal, NESRSTA, Marek, VRTIŠKA, Luboš, MALÍKOVÁ, Radana, POUR, Ondřej a LAUFEK, František. Uranová supergenní mineralizace s fosfuranylitem z Abertam, Krušné hory (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, 24(1), 46-55. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/24-1/uranova-supergenni-mineralizace-s-fosfuranylitem-z-abertam-krusne-hory-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2016/24/1

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím