Chondroditové a klinohumitové mramory podolského komplexu na Písecku a jejich fluorem bohatá Mg-Si-Ti-Ba-Zr minerální asociace (moldanubikum, Český masiv)

Stránky 33-45
Citace HOUZAR, Stanislav a CÍCHA, Jaroslav. Chondroditové a klinohumitové mramory podolského komplexu na Písecku a jejich fluorem bohatá Mg-Si-Ti-Ba-Zr minerální asociace (moldanubikum, Český masiv). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, 24(1), 33-45. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/24-1/chondroditove-a-klinohumitove-mramory-podolskeho-komplexu-na-pisecku-a-jejich-fluorem-bohata-mg-si-ti-ba-zr-mineralni-asociace-moldanubikum-cesky-masiv
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2016/24/1

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím