Uranová supergenní mineralizace s fosfuranylitem z Abertam, Krušné hory (Česká republika)

Pages 46-55
Citation PAULIŠ, Petr, SEJKORA, Jiří, URBAN, Michal, NESRSTA, Marek, VRTIŠKA, Luboš, MALÍKOVÁ, Radana, POUR, Ondřej a LAUFEK, František. Uranová supergenní mineralizace s fosfuranylitem z Abertam, Krušné hory (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2016, 24(1), 46-55. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/24-1/uranova-supergenni-mineralizace-s-fosfuranylitem-z-abertam-krusne-hory-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2016/24/1

Full Text of the Article

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím