Stolzit z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika)

Stránky 95-99
Citace PAULIŠ, Petr, KOPECKÝ, Stanislav, VRTIŠKA, Luboš, ČEJKA, Jiří, POUR, Ondřej a LAUFEK, František. Stolzit z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, 24(1), 95-99. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/24-1/stolzit-z-vysoke-u-havlickova-brodu-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2016/24/1

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím