Fosfáty a doprovodné minerály z živcového lomu Vysoký kámen u Krásna, Česká republika

Stránky 80-94
Citace JIRÁSEK, Jakub, MATÝSEK, Dalibor, ŠKODA, Radek a SKUPIEN, Petr. Fosfáty a doprovodné minerály z živcového lomu Vysoký kámen u Krásna, Česká republika. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, 24(1), 80-94. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/24-1/fosfaty-a-doprovodne-mineraly-z-zivcoveho-lomu-vysoky-kamen-u-krasna-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2016/24/1

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím