Zeolitová mineralizace z Nového Oldřichova u Kamenického Šenova (Česká republika)

Stránky 100-113
Citace PAULIŠ, Petr, HRŮZEK, Libor, JANEČEK, Oldřich, SEJKORA, Jiří, MALÍKOVÁ, Radana a FEDIUK, Ferry. Zeolitová mineralizace z Nového Oldřichova u Kamenického Šenova (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, 24(1), 100-113. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/24-1/zeolitova-mineralizace-z-noveho-oldrichova-u-kamenickeho-senova-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2016/24/1

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím