Minerály vzácných zemin na hydrotermálních polymetalických žilách z historického ložiska Zlatý důl u Hluboček - Mariánského Údolí (kulm Nízkého Jeseníku)

Stránky 70-79
Citace KOTLÁNOVÁ, Michaela, DOLNÍČEK, Zdeněk a KAPUSTA, Jaroslav. Minerály vzácných zemin na hydrotermálních polymetalických žilách z historického ložiska Zlatý důl u Hluboček - Mariánského Údolí (kulm Nízkého Jeseníku). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, 24(1), 70-79. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/24-1/mineraly-vzacnych-zemin-na-hydrotermalnich-polymetalickych-zilach-z-historickeho-loziska-zlaty-dul-u-hlubocek-marianskeho-udoli-kulm-nizkeho-jeseniku
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2016/24/1

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím