Výskyt selenidů na ložisku Běstvina v Železných horách (Česká republika)

Stránky 255 - 260
Citace SEJKORA, Jiří a ŠKÁCHA, Pavel. Výskyt selenidů na ložisku Běstvina v Železných horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2015, 23(2), 255 - 260. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/23-2/vyskyt-selenidu-na-lozisku-bestvina-v-zeleznych-horach-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2015/23/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím