Alterační produkty z experimentů řízené alterace pyritu a markazitu

Stránky 261 - 270
Citace NOVÁK, Michal , MALÍKOVÁ, Radana a SEJKORA, Jiří. Alterační produkty z experimentů řízené alterace pyritu a markazitu. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2015, 23(2), 261 - 270. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/23-2/alteracni-produkty-z-experimentu-rizene-alterace-pyritu-a-markazitu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2015/23/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím