Nový nález gibbsitu z tefritového lomu Hammerunterwiesenthal v Krušných horách (Německo)

Stránky 247 - 254
Citace MACEK, Ivo, SOUMAR, Jan, MALÍKOVÁ, Radana, VRTIŠKA, Luboš a ČEJKA, Jiří. Nový nález gibbsitu z tefritového lomu Hammerunterwiesenthal v Krušných horách (Německo). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2015, 23(2), 247 - 254. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/23-2/novy-nalez-gibbsitu-z-tefritoveho-lomu-hammerunterwiesenthal-v-krusnych-horach-nemecko
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2015/23/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím